Definities

Definities

We got your back!

Als je seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt ben je je hier misschien niet altijd bewust van. Soms krijg je te maken met definities waarvan je niet weet wat ze betekenen. We got your back! Hieronder hebben we van A tot Z de definities die je wellicht tegenkomt op een rijtje gezet. Mis je er eentje? Laat het ons weten!

A

Het afdwingen of opdringen van een ontuchtige handeling. Vaak komt het neer op het ongewenst aanraken of laten aanraken van geslachtsdelen, billen of borsten. Aanranding valt onder seksueel geweld en is volgens de wet strafbaar. 

Iemand die aseksueel is, heeft voelt geen tot weinig seksuele aantrekkingskracht tot andere personen en hebben vaak ook geen interesse, verlangens en lusten naar seks of seksuele handelingen. 

C

Een verbale vorm van straatintimidatie. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld fluiten, roepen, sissen en ongewenste verbale benadering.

G

Het benaderen of verleiden van een (vaak minderjarig) persoon op het internet, vaak via social media, chatrooms of webcams, met als doel seksueel getint contact met je te hebben. Dit gebeurt vaak door wat oudere mensen.

Het zonder toestemming van de kijker vertoner van pornografische of seksueel getinte beelden.

Een subtiele manier van manipulatie waardoor het slachtoffer denkt dat die gek is. Het komt vaak voor in combinatie met (seksuele) mishandeling in relaties. 

I

Het uitvoeren van seksuele handelingen bij een familie- of gezinslid.

K

Parapluterm voor alle seksueel getinte handelingen en uitingen met betrekking tot kinderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over (het verspreiden of bezitten van) kinderporno, seksueel misbruik bij kinderen en kindersekstoerisme. Deze vormen vallen ook onder (online) seksuele intimidatie en seksueel geweld, maar omdat het om kinderen gaat is het net iets anders.

Meer over de wetgeving rondom kindermisbruik lees je hier. Kindermisbruik valt ook weer onder kindermishandeling. 

N

Het maken seksueel getinte gebaren, laten zien van seksuele afbeeldingen zien of langdurig aanstaren op een manier die jij vervelend vindt. 

O

Het aanraken of een poging hiertoe op plekken waar jij dat niet fijn vindt (let op, hier valt ook herhaaldelijk een hand op de schouder of op je been onder, als jij dat als onprettig ervaart).

Parapluterm voor seksuele intimidatie op het internet. Het gaat hierbij o.a. om het ongewenst sturen van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s. Ook online seksuele intimidatie heeft verschillende vormen:

 • Shame sexting: Iemand stuurt je ongevraagd beeldmateriaal van iemand zonder toestemming van de daarop afgebeelde persoon.
 • Grooming: (een meestal ouder) iemand benaderd of verleid je op het internet, vaak via social media, chatrooms of webcams, met als doel seksueel getint contact met je te hebben. 
 • Wraakporno: iemand gebruikt shame-sexting als een manier van wraak. Dit gebeurt vaak na het beindigen of verbreken van een relatie. 
 • Sextortion: Iemand gebruikt seksueel getint beeldmateriaal als chantagemiddel
 • Online verspreiden van seksueel geweld: iemand stuurt gedwonge seksuele handelingen door naar anderen.
 • Ongevraagd doorsturen of plaatsen van online seksueel getinte berichten: iemand stuurt seksueel getinte roddels door naar een ander of plaatst ze openbaar op bijvoorbeeld social media. 


Online seksuele intimidatie is in veel gevallen strafbaar.

S

Het onder druk moeten uitvoeren of getuige zijn van van seksuele handelingen.
Onder seksueel geweld valt onder andere:

 • Verkrachting: Iemand voert (gedwongen) seksuele handelingen uit bij jou, zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. Let op: alle seksuele handelingen zonder toestemming zijn verkrachting en absoluut niet acceptabel. Kijk op deze pagina voor meer informatie over wat je rechten zijn in specifieke situaties. Verkrachting wordt ook wel seksueel misbruik of een zedendelict genoemd. Hier zijn ook weer verschillende vormen van, waaronder bijvoorbeeld kindermisbruik of het verspreiden van kinderporno. 
 • Het gedwongen kijken van pornobeelden: iemand laat je, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven, pornografische of seksueel getinte beelden zien. 
 • Aanranding: Iemand raakt jou (gedwongen) aan op plekken waar jij dat niet fijn vindt. Alle vormen van gedwongen seksuele handelingen zijn volgens de wet aanranding. 
 • Incest: het uitvoeren van seksuele handelingen bij een familie- of gezinslid

Paraputerm voor seksueel getint gedrag dat door de persoon aan wie het is gericht als ongewenst wordt ervaren. Het is een breed begrip en komt voor in verschillende vormen:

 • Verbale intimidatie: iemand stelt intieme vragen over je privéleven, dringt zich aan je op om een afspraak te maken of maakt seksueel getinte opmerkingen naar je. Onder verbale intimidatie valt bijvoorbeeld ook straatintimidatie (sissen, fluiten of naroepen).
 • Non-verbale intimidatie: Iemand maakt seksueel getinte gebaren, laat seksuele afbeeldingen zien of staart je langdurig aan op een manier die jij vervelend vindt. 
 • Lichamelijk contact: Iemand raakt je aan of doet pogingen om je aan te raken op plekken waar jij dat niet fijn vindt (let op, hier valt zelfs herhaaldelijk een hand op de schouder of op je been onder, als jij dat als onprettig ervaart).


Seksuele intimidatie kan ook online plaatsvinden, in dat geval noemen we het online seksuele intimidatie. 

Het gebruiken van seksueel getint beeldmateriaal als chantagemiddel. 

 

Een parapluterm voor verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld nafluiten, nasissen, naroepen, nastaren, seksuele gebaren, agressief om seks vragen, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven.
Straatintimidatie hoeft niet perse seksueel getint te zijn, maar als dit wel zo is noemen we dat specifiek seksuele straatintimidatie.

Het ongevraagd of zonder toestemming doorsturen of verspreiden van seksueel getinte berichten of seksueel getint beeldmateriaal. Shame sexting met beeld (foto’s en video’s) is strafbaar. Het bezitten of verspreiden van dit materiaal waar minderjarigen bij betrokken zijn is sowieso altijd strafbaar, ook met toestemming van beide partijen, omdat dit onder kinderporno valt. 

Het online versturen of verspreiden van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s. Sexting kan leuk zijn, maar niet als de verzender dit tegen diens zin in doet of als de ontvanger het beeldmateriaal zonder consent of tegen de wil van de verzender in gaat verspreiden. 
In dit geval spreken we soms van shame sexting, wraakporno of sextortion. 
Het bezit van naaktfoto’s of video’s van een minderjarige is strafbaar en valt onder kinderporno.

V

Het stellen van intieme vragen over je privéleven, aandringen om een afspraak te maken of het maken van seksueel getinte opmerkingen. Onder verbale intimidatie valt bijvoorbeeld ook catcalling.

Het uitvoeren van (gedwongen) seksuele handelingen zonder toestemming. Verkrachting is volgens de wet strafbaar maar niet alle seksuele handelingen vallen voor de wet onder verkrachting. Voor de wet is alleen penetratie (met een geslachtsdeel, vingers, andere lichaamsdelen of voorwerpen). Let op: voor ons zijn alle seksuele handelingen zonder toestemming verkrachting en absoluut niet acceptabel. Kijk op deze pagina voor meer informatie over wat je rechten zijn in specifieke situaties.

Verkrachting wordt ook wel seksueel misbruik of een zedendelict genoemd. Hier zijn ook weer verschillende vormen van, waaronder bijvoorbeeld kindermisbruik of incest.