Your Safe Haven


Platform for those who have experienced unwanted sexual behavior in any type or form

News, blogs & inspiration

Stay up to date with recent developments and read other people's experiences with sexual misconduct.

Straatintimidatie: hun verhalen

Nastaren, naroepen, achtervolgen, om seksuele handelingen vragen. Het is nog niet officieel volgens de wet verboden, omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. Maar ook bij deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan de schade bij degene die het meemaakt heeft ongekend zijn. Onlangs spraken we drie lotgenoten die allemaal zo’n situatie hebben meegemaakt. Wat gebeurde er, hoe voelden zij zich daardoor en wat heeft dat voor invloed gehad op hun dagelijks leven?

1536x864a

Werknemers melden seksuele intimidatie vaak niet

In de afgelopen tien jaar heeft 16 procent van de Nederlanders te maken gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer, vrouwen twee keer vaker dan mannen. Maar slechts 37 procent van de slachtoffers maakt daar melding van, concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek onder 2000 werknemers en 300 werkgevers.

De belangrijkste reden is dat slachtoffers vaak denken dat hun situatie niet ernstig genoeg is. Ze vragen zich af wat seksuele intimidatie precies is en wanneer een grapje overgaat in grensoverschrijdend gedrag. Ook zijn sommige slachtoffers bang dat ze de situatie overdrijven. 

Mini-serie: unbelievable

In de mini-serie Unbelievable wordt een jonge vrouw beschuldigd van liegen over verkrachting. Twee vrouwelijke detectives onderzoeken een reeds identieke aanvallen. In de serie zien we hoe de vrouw haar verhaal langzamerhand verandert op basis van angst, onzekerheid en schaamte. We zien wat victim blaming kan doen met een mens. Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Did you know...

.... that safe haven literally means 'a place of refuge or security'? When you have experienced an unpleasant situation, something that happened against your will, then it is nice to have a safe place you can escape to for a while, a place without judgement.

Read more about our vision and mission

With us, you can just be, without any conditions, and without any judgement. We are an open community where you can come for all your questions, answers and stories. We help you with the first steps towards processing and accepting what happened. And when you are ready, you will go on to the next destination, whatever this might be. We are SafeHaven.

What do we do?

We are your safe haven. Whoever you are, whatever you have been through, however you choose to deal with it.