Diversiteitsstatement

 

Inclusiviteit is een van de kernwaarden van Safe Haven. Daarom vinden wij dat wij verantwoording moeten en moeten kunnen afleggen voor de manier waarop we dit bewaken. De reden dat we inclusiviteit zo belangrijk vinden, is omdat we van mening zijn dat bestaande hulprorganisaties en andere instanties hier niet genoeg mee doen. Wij willen het verschil maken door dit wel aan te pakken. Daarvoor is ook een divers team van groot belang. Wij zijn ons ervan bewust dat we, met een volledig vrouwelijk wit team, hier niet aan bijdragen. Daarom moedigen we mensen van kleur, mannen, lhbti’ers en meer mensen met verschillende etniciteiten en achtergronden uit om met ons mee te denken, te werken en betrokken te zijn. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we met onze vrij witte netwerken best moeite hebben om een divers team samen te stellen. Hulp, opmerkingen, tips en ideeën hierover zijn bij ons dan ook meer dan welkom! Neem contact met ons op.