Discriminatie en grensoverschrijdend gedrag: “Ze riepen: he lesbo’s, mag ik meedoen?”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een probleem dat veel achterliggende oorzaken heeft. Patronen die zich als het ware ‘onder de ijsberg’ bevinden spelen een grote rol in de manier waarop seksueel grensoverschrijdend gedrag tot uiting komt en de manier waarop we hiermee omgaan. Vandaag is het tijd om te praten over discriminatie. Discriminatie speelt namelijk ook een grote rol als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem bijvoorbeeld LHBTI’ers. Daarvan geeft, volgens een recent onderzoek van Movisie, 1 op de 10 aan dat ze wel eens fysiek geweld hebben meegemaakt als gevolg van hun seksuele- of genderidentiteit. Ook blijkt uit ditzelfde onderzoek dat 22% van de LHBTI’ers wel eens aangifte heeft gedaan bij de politie voor seksueel en fysiek geweld.
Dat je als LHBTI’er regelmatig te maken krijgt met discriminatie en intimidatie weet ook Anne (46).

Een open brief aan Brianna Hamblin: “Oh lieve Brianna, we begrijpen je pijn”

Op 23 juli 2021 ging er plots een filmpje van Spectrum News 1 Viral. In het filmpje is te zien dat Brianna Hamblin, de reporter die op het punt stond een nieuwsfragment op te nemen, wordt aangesproken door een voorbijganger. Vervolgens wordt ze meerdere keren seksistisch en racistisch benaderd en geïntimideerd. Dit is een open brief van een van onze teamleden aan Brianna.

Lastiggevallen op straat

Uit ons onderzoek uit juni 2021 blijkt dat bijna alle vrouwen zich niet veilig voelen als ze ‘s avonds alleen over straat gaan. Straatintimidatie hoeft niet alleen gepaard te gaan met fysiek of verbaal geweld, zoals veel mensen denken. Achtervolgen, stalken en ongewenste benaderingen vallen ook onder straatintimidatie. Amber (20) maakte het mee. Zij werd voor een langere tijd achtervolgd en hinderlijk geïntimideerd. 

Straatintimidatie; hun ervaringen

Nastaren, naroepen, achtervolgen, om seksuele handelingen vragen. Het is nog niet officieel volgens de wet verboden, omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. Maar ook bij deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan de schade bij degene die het meemaakt heeft ongekend zijn.
Onlangs spraken we drie lotgenoten die allemaal zo’n situatie hebben meegemaakt.
Wat gebeurde er, hoe voelden zij zich daardoor en wat heeft dat voor invloed gehad op hun dagelijks leven?